Kjedemasker (kjm)

Forkortelsen for kjedemasker i både entalls- og flertallsform er (kjm)
Jeg viser deg hvordan kjm hekles, og hvordan de brukes.

Kjedemaske (kjm) når omganger skal sammenføyes

Kjedemasker (kjm) langs kanten

Tilbake til hovedsiden «Lær å hekle».