Fastmasker (fm)

Forkortelsen for fastmasker er (fm)

Følg filmene under og øve på maskene i ditt eget tempo. Jeg viser teknikken på små øvingslapper, men du kan selvsagt hekle større dersom du trenger å trene mer.

Fastmasker (fm)

Øking og felling (fm)

Tilbake til hovedsiden «Lær å hekle».