Mønster 4

 

Dette mønsteret er bygget på luftmasker (lm) og staver (st). Jeg viser i filmen hvordan det hekles, men følg også med i beskrivelsen. Filmene ligger nederst på siden.

Vil du ha heftet med mønsterbeskrivelse for Idèbankens mønstre 1 – 6 ? Klikk på bildet under.

Beskrivelse til Mønster 4.

For at dette mønsteret skal gå opp må det legges opp et antall luftmasker som er delelig med 8.

I mitt eksempel har jeg valgt 40 lm

Legg opp 40 lm

Rad 1:
Hekle 1 st i 4. lm fra heklepinnen, 2 lm, hopp over 3 lm, 1 st i neste lm, *2 lm, hopp over 3 lm, (1 st, 1 lm, 1 st) i neste lm, 2 lm, hopp over 3 lm, 1 st i neste lm*, gjenta fra * – * ut raden, snu.

Rad 2:
5 lm (gjelder som 1 st +2 lm), hopp over neste lm-bue, *3 st i neste lm-bue, 2 lm, hopp over neste lm-bue, 1 st i neste st, 2 lm, hopp over neste lm-bue*, gjenta fra * – * ut raden til de to siste st gjenstår, hopp over neste st, 2 st i neste lm, snu.

Rad 3:
3 lm (gjelder som 1 st), 2 st i 1. st, 1 lm, hopp over neste st og neste lm-bue, *1 st i neste st, 1 lm, hopp over neste lm-bue og neste st, 5 st i neste st, 1 lm, hopp over neste st og neste lm-bue* gjenta fra * – * ut raden til siste lm-bue gjenstår, hekle 1 st i 3. lm, snu.

Rad 4:
3 lm (gjelder som 1 st), *hopp over neste lm-bue og neste 2 st, 7 st i neste st, hopp over neste 2 st og neste lm-bue, 1 st i neste st*, gjenta fra * – * ut raden til siste 4 masker gjenstår, hopp over neste lm-bue og neste 2 st, hekle 4 st i neste lm, snu.

Rad 5:
5 lm (gjelder som 1 st og 2 lm), hopp over neste 3 st, *(1 st, 1 lm, 1 st) i neste st, 2 lm, hopp over neste 3 st, 1 st i neste st, 2 lm, hopp over neste 3 st*, gjenta fra * – * ut raden til siste maske, hekle 2 st i neste lm, snu.

Rad 6:
3 lm (gjelder som 1 st), hekle 1 st i første st, *2 lm, hopp over neste lm-bue, 1 st i neste st, 2 lm, hopp over neste lm-bue, 3 st i neste lm-bue*, gjenta fra * – * ut raden til siste lm-bue gjenstår, hekle 2 lm, 1 st i 3. lm, snu.

Rad 7:
4 lm (gjelder som 1 st og 1 lm), hopp over neste lm-bue og neste st, *5 st i neste st, 1 lm, hopp over neste st og neste lm-bue, 1 st i neste st, 1 lm, hopp over neste lm-bue og neste st*, gjenta fra * – * ut raden til siste lm, hekle 3 st i siste lm, snu.

Rad 8:
3 lm (gjelder som 1 st), 3 st i 1. st, hopp over neste 2 st og neste lm-bue, *1 st i neste st, hopp over neste lm-bue og neste 2 st, 7 st i neste st, hopp over neste 2 st og neste lm-bue*, gjenta fra * – * ut raden, hekle 1 st i 2. lm, snu.

Rad 9:
3 lm (gjelder som 1 st), 1 st i 1. st, 2 lm, hopp over neste 3 st, 1 st i neste st, *2 lm, hopp over neste 3 st, (1 st, 1 lm, 1 st) i neste st, 2 lm, hopp over neste 3 st, 1 st i neste st*, gjenta fra * – * ut raden, snu.

Gjenta radene 2 – 9 til du har oppnådd ønsket lengde.

Rad 1:

 

Rad 2:

 

Rad 3:

 

Rad 4:

 

Rad 5:

 

Rad 6:

 

Rad 7:

 

Rad 8:

 

Rad 9: