Blomst – trekantet rute

 

Dette mønsteret er bygget på lm, fm, st, dst og kjm.  Jeg viser i filmene hvordan trekanten hekles, men følg også med i beskrivelsen.  

Oppskriften kan også lastes ned ved å klikke på bildet ovenfor.

Oppskriften:

Forklaringer:
2 st-boble = 2 st heklet på samme sted, og som er satt sammen i toppen.
Første 2 st-boble = (2 lm, 1 st) på samme sted.
4 dst-boble = 4 dst heklet på samme sted, og som er satt sammen i toppen.

 

Trekanten

Legg opp 6 lm og sett sammen til en ring ved å hekle 1 kjm i 1. lm.

1. omgang:
Hekle 1 Første 2 st-boble i ringen, 2 lm,  *hekle 1 stk 2 st-boble, 2 lm*, gjenta fra * – *  til du har 12 stk 2 st-bobler i ringen, medregnet Første dst-boble.  Sammenføy omgangen ved å hekle 1 kjm i toppen av Første st-boble.

2. omgang:
1 kjm i 1. lm, hekle 1 lm, 1 fm i lm-buen,  5 lm, 4 dst-boble i neste lm-bue, 5 lm, * 1 fm i neste lm-bue, 5 lm,  4 dst-boble i neste lm-bue, 5 lm*,  gjenta fra * – * ut omgangen,  sammenføy omgangen med 1 kjm i 1. fm.

3. omgang:
6 kjm til toppen av den første 4 dst-boblen,  her hekles 4 lm, 1 dst, 3 lm, 3 dst.  *3 lm, 1 st i neste fm, 3 lm,  1 fm i toppen av neste 4 dst-boble, 3 lm,  1 st i neste fm, 3 lm.  I toppen av neste 4 dst-boble hekles: 3 dst, 3 lm, 2 dst, 3 lm, 3 dst.*  gjenta fra * – * en gang til.  Til slutt hekles:  3 lm, 1 st i neste fm, 3 lm,  1 fm i toppen av neste 4 dst-boble, 3 lm,  1 st i neste fm, 3 lm,  3 dst i toppen av første 4 dst-boble, 3 lm, sammenføy omgangen ved å hekle 1 kjm i 4. lm.

4. omgang:
1 lm, 1 fm i samme sted, hekle kun fm videre rundt hele trekanten: 1 fm i hver av luftmaskene, fastmaskene, stavene og dobbeltstavene. Sammenføy til slutt med 1 kjm i 1. fm.

Omgang 1:

Omgang 2:

Omgang 3:

Omgang 4: