Blomst – kvadratisk rute

 

Dette mønsteret er bygget på luftmasker (lm), kjedemasker (kjm) fastmasker (fm), staver (st) og dobbeltstaver (dst). Jeg viser i filmen hvordan det hekles, men følg også med i beskrivelsen.  Filmene ligger nederst på siden.

.

Oppskriften kan også lastes ned ved å klikke på bildet ovenfor.

Oppskrift:

Forklaringer:
2 st-boble = 2 st heklet på samme sted, og som er satt sammen i toppen.
Første 2 st-boble = (3 lm, 1 st) på samme sted.
4 dst-boble = 4 dst heklet på samme sted, og som er satt sammen i toppen.

 

Kvadraten

Legg opp 5 lm og sett sammen til en ring ved å hekle 1 kjm i 1. lm.

Omgang 1:
Hekle 1 Første 2 st-boble i ringen, 2 lm, *hekle 1 stk 2 st-boble, 2 lm*, gjenta fra * – * til du har 8 stk 2 st-bobler i ringen, medregnet Første dst-boble. Sammenføy omgangen ved å hekle 1 kjm i toppen av Første st-boble.

Omgang 2:
Hekle 1 lm, 1 fm i i første 2st-boblen, 5 lm, 4 dst-boble i neste lm-bue, 5 lm,* 1 fm i toppen av neste 2 st-boble, 5 lm, 4 dst-boble i neste lm-bue, 5 lm*, gjenta fra * – * ut omgangen, sammenføy omgangen med 1 kjm i 1. fm.

Omgang 3:
6 kjm til toppen av den første 4 dst-boblen, her hekles (4 lm, 1 dst, 3 lm, 3 dst). 2 lm, hopp over neste lm-bue, 1 fm i neste lm-bue, 3 lm, 1 fm i neste lm-bue, 2 lm. *I toppen av neste 4 dst-boble hekles: (3 dst, 3 lm, 2 dst, 3 lm, 3 dst). Hekle 2 lm, hopp over neste lm-bue, 1 fm i neste lm-bue, 3 lm, 1 fm i neste lm-bue, 2 lm. * gjenta fra * – * ut omgangen.
Til slutt hekles: 3 dst i toppen av første 4 dst-boble, 3 lm, sammenføy omgangen ved å hekle 1 kjm i 4. lm.

Omgang 4:
1 lm, 1 fm i samme sted, hekle kun fm videre rundt hele kvadraten: 1 fm i hver av luftmaskene, i fastmaskene og i dobbeltstavene. Sammenføy omgangen til slutt med 1 kjm i 1. fm.

Rad 1:

 

Rad 2:

 

Rad 3:

 

Rad 4: